فرصت خبرنگاری در مرکز دین و فرهنگ دانشگاه کالیفرنیای جنوبی

منتشر شده در Jan 30, 2019 در موضوعات تخصصی

 خبرنگاران باتجربه ای که به زبان انلگیسی مسلطند می توانند برای این فرصت اقدام کنند.

خبرنگاران برگزیده روی تعدادی مقاله، ویدیو، و گزارش شنیداری کار خواهند کرد که با هدف انتشار پیام های روحانی برای اشاعه خوبی در جهان تهیه می شوند. هزینه های مربوط به فعالیت در این مرکز از سوی خود مرکز تامین می شود و مبلغی هم برای گزارش ها به خبرنگاران تعلق خواهد گرفت.

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت پانزده مارس است.

برای اطلاعات بیشتر، اینجا کلیک کنید.