فرصت خبرنگاری در دانشگاه کلمبیا برای خبرنگاران اقتصادی

منتشر شده در Dec 14, 2022 در موضوعات تخصصی

Columbia University Graduate School of Journalism  یا دانشکده تحصیلات تکمیلی خبرنگاری دانشگاه کلمبیا فرصتی را برای خبرنگاران اقتصادی فراهم کرده که حداکثر ده خبرنگار متقاضی را می پذیرد. این فرصت، به برگزیدگان این امکان را می دهد که از میان دو دوره ویژه ی خبرنگاری اقتصاد و تجارت، یکی را انتخاب کنند. علاوه بر تحصیل در دانشگاه کلمبیا برای تکمیل یکی از این دوره ها، امکان بازدید از نهادها و موسسات مالی در نیویورک نیز برای شرکت کنندگان در این دوره ها فراهم خواهد بود. 

این دوره از اوت تا مه برگزار می شود (طی یک سال کامل تحصیلی دانشگاهی). برگزیدگان از پرداخت هزینه ی تحصیل معاف خواهند بود و کمک هزینه ای هم برای زندگی دریافت خواهند کرد. امکان اسکان نیز در یک مجموعه مسکونی وابسته به دانشگاه کلمبیا میسر خواهد بود. 

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت، ۳۱ ژانویه ۲۰۲۳ است.