فرصت خبرنگاری دانشگاه کلمبیا برای خبرنگاران اقتصادی

منتشر شده در Jan 11, 2024 در موضوعات تخصصی

Columbia University Graduate School of Journalism  یا دانشکده تحصیلات تکمیلی خبرنگاری دانشگاه کلمبیا فرصتی را به‌نام Knight-Bagehot که بر اقتصاد و بازرگانی متمرکز است، برای خبرنگاران اقتصادی فراهم کرده که دوره‌ای است که برای شرکت در آن، حداکثر ده خبرنگار متقاضی را می پذیرد. این فرصت، به برگزیدگان این امکان را می دهد که از میان دو دوره ویژه ی خبرنگاری اقتصاد و تجارت، یکی را انتخاب کنند.

علاوه بر تحصیل در دانشگاه کلمبیا برای تکمیل یکی از این دوره ها، امکان بازدید از نهادها ؤموسسات مالی در نیویورک نیز برای شرکت کنندگان در این دوره ها فراهم خواهد بود. 

این دوره از اوت تا مه برگزار می شود (طی یک سال کامل تحصیلی دانشگاهی). برگزیدگان از پرداخت هزینه ی تحصیل معاف خواهند بود و کمک هزینه ای هم برای زندگی دریافت خواهند کرد. امکان اسکان نیز در یک مجموعه مسکونی وابسته به دانشگاه کلمبیا میسر خواهد بود. 

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت، ۳۱ ژانویه ۲۰۲۴ است.