فرصت خبرنگاری تاربل برای خبرنگاران تازه کار

منتشر شده در Sep 7, 2022 در خبرنگاری اولیه

خبرنگاران تازه کار می توانند برای این فرصت که تا سقف پنجاه هزار دلار برای شرکت در آن به برگزیدگان می پردازد، اقدام کنند.

Training for Good نهادی است که فرصت خبرنگاری تاربل را برگزار می کند. این فرصت موقعیتی ویژه را برای انجام کار خبرنگاری باکیفیت فراهم می کند و موضوعاتی را پوشش می دهد که می توانند اثری عمده بر زندگی میلیاردها انسان بگذارند، مثل فقر جهانی و خطرات ماهوی.

این برنامه به شرکت کنندگان امکان می دهد که از سخنرانی و آموزش کارشناسان خبره بهره ببرند و از متخصصان خبرنگاری بیاموزند و دیدگاه های اثرگذار خود را به نشریات و اتاقهای خبر سراسر جهان منتقل کنند.

این برنامه که آنلاین برگزار می شود، یک ساله است و از اول مارس ۲۰۲۳ تا ۲۹ فوریه ۲۰۲۴ طول خواهد کشید.

 شرکت کنندگان در یک نشست دو هفته ای در شهر آکسفورد بریتانیا شرکت خواهند کرد. این نشست در ابتدای برنامه، از اول تا ۱۴ مارس ۲۰۲۳، برگزار می شود و هزینه سفر و شرکت در آن به طور کامل پرداخت خواهد شد.

برای اقدام برای این فرصت تا ۹ اکتبر فرصت دارید.