فرصت خبرنگاری بنیاد تامسون رویترز

منتشر شده در Nov 16, 2018 در خبرنگاری اولیه

Thomson Reuters یا بنیاد خبری تامسون رویترز یک فرصت خبرنگاری نه ماهه را برای آموزش تعدادی خبرنگار برگزیده برگزار خواهد کرد.

این دوره نه ماهه از یک ماه آموزش در لندن آغاز می شود، پس از آن یکی از دفاتر بزرگ و عمده رویترز در چین اجرای ادامه این برنامه را به عهده خواهد گرفت و بعد از آن نیز دفاتر رویترز در سنگاپور، بریتانیا، مکزیک، آفریقای جنوبی، مصر، لبنان یا امارات متحده عربی این دوره را برگزار می کنند.

متقاضیان باید تعهد حرفه ای خود به خبرنگاری را بتوانند ثابت کنند و به نوشتن به زبان انگلیسی کاملا مسلط باشند. تسلط به زبان دیگری به غیر از انگلیسی اجباری نیست اما در بالا بردن احتمال گزینش موثر خواهد بود.

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت، پانزده دسامبراست.

اطلاعات بیشتر را اینجا بخوانید.