فرصت خبرنگاری برای گزارشگران محیط زیست

منتشر شده در Feb 6, 2019 در موضوعات تخصصی

این دوره دو روزه که با تمرکز بر روش های مبدعانه خبرنگاری محیط زیست برگزار می شود، شیوه ی تازه ای را برای پژوهش خبرنگاری و تهیه گزارش ارائه می دهد.

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت ۲۶ فوریه است.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.