فرصت خبرنگاری برای شرکت در نشست خبرنگاری تحقیقی در آلمان

منتشر شده در Feb 27, 2019 در خبرنگاری تحقیقی

این نشست خبرنگاری یازدهمین کنفرانس جهانی خبرنگاری تحقیقی است که از ۲۶ تا ۲۹ سپتامبر در هامبورگ آلمان برگزار می شود.

این نشست را Global Investigative Journalism Network (شبکه جهانی خبرنگاری تحقیقی) برگزار می کند و امکان شرکت در آن را به دویست خبرنگار برگزیده می دهد. 

این نشست شامل جلسات دیدار با خبرنگاران دیگر، تعداد زیادی کارگاه آموزشی و بیش از صد و پنجاه پنل خواهد بود  و شرکت کنندگان باید پس از بازگشت به کشورشان مقاله ای درباره ی نشست و گسترش خبرنگاری تحقیقی در سطح جهان بنویسند یا در این خصوص سخنرانی کنند. 

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت، پنجم مه است. 

برای اطلاعات بیشتر، اینجا کلیک کنید.