فرصت خبرنگاری برای شرکت در نشست تنوع زیست‌محیطی در کلمبیا

منتشر شده در Jun 17, 2024 در موضوعات تخصصی

خبرنگارانی که در کشورهای در حال توسعه مشغول کار حرفه‌ای هستند، می‌توانند برای این فرصت اقدام کنند.

Earth Journalism Network یا EJN (شبکه خبرنگاری زمین) فرصت خبرنگاری تازه‌ای را برای خبرنگارانی فراهم کرده است که علاقمند به تهیه گزارش از کنوانسیون تنوع زیستی یا کاپ۱۶ هستند. این کنفرانس از ۲۴ اکتبر تا اول نوامبر در کالیِ کلمبیا برگزار می‌شود.

پیش از شرکت در کاپ‌،۱۶ منابع و ابزاری برای کمک به تدارک خبرنگاران برای تهیه گزارش از این نشست در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. 

طی نشست، برگزیدگان در شماری فعالیت گروهی ویژه شرکت خواهند کرد که یکی از آنها جلسه مقدماتی با کارشناسان تنوع زیستْ‌محیطی برای بررسی موضوعات کلیدی کاپ‌۱۶ خواهد بود. جلسات توجیهی روزانه و گفتگو با مسئولان بلندپایه هم در میان این فعالیت‌هاست.

پنج خبرنگار برای این فرصت انتخاب خواهند شد. هزینه سفر، اقامت، خوراک، رفت و آمد در کلمبیا، و بیمه سفر از سوی شبکه خبرنگاری زمین تأمین می‌شود.

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت ۶ ژوییه است.