فرصت خبرنگاری برای برگزیدگان طرح «صداهای تازه» رسانه ای

منتشر شده در Dec 17, 2020 در تنوع

Global Network Initiative یا GNI یا طرح جهانی خبرنگاری در جست و جوی برگزیدگانی برای شرکت در طرحی به نام صداهای تازه است که با تمرکز بر آزادی بیان و موضوعات مربوط به حفظ و صیانت از حریم شخصی در دنیای دیجیتال امروز فرصت های خبرنگاری را برای برگزیدگان برگزار می کند. 

 نهادهای خبری برگزیده کمک بلاعوض نقدی دریافت خواهند کرد و اعضایشان در قالب این طرح، امکان دیدن دوره های آموزشی را خواهند یافت. 

نهادهای خبری که برای این فرصت اقدام می کنند، باید علاقه اثبات شده ای و منتشر شده ای به موضوعات مورد نظر این طرح داشته باشند. 

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت سی ام دسامبر است.

اطلاعات بیشتر را اینجا بخوانید.