فرصت خبرنگاری انجمن خبر آنلاین برای شرکت در نشست سالانه‌اش

منتشر شده در Jul 6, 2022 در خبر‌نگاری دیجیتال

Online News Association یا انجمن خبر آنلاین هم اکنون برای فرصت های خبرنگاری ام جی بر یا MJ Bear Fellowships متقاضی می پذیرد.

برگزیدگان همچنین سه جلسه آموزشی را خواهند گذراند و عضو این انجمن نیز خواهند شد تا بتوانند کارهای خود را به جامعه خبرنگاری دیجیتال نشان دهند.

متقاضیان باید به زبان انگلیسی مسلط باشند و بین ۲۶ ژوئن سال ۱۹۹۲ و ۲۵ ژوئن سال ۱۹۹۹ متولد شده باشند.

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت ۱۴ ژوییه است.