فرصت خبرنگاری انجمن خبر آنلاین برای شرکت در نشست سالانه‌

منتشر شده در Apr 12, 2023 در خبر‌نگاری دیجیتال

Online News Association یا انجمن خبر آنلاین هم اکنون برای فرصت های خبرنگاری ام جی بر یا MJ Bear Fellowships متقاضی می پذیرد.

برگزیدگان همچنین سه جلسه آموزشی را خواهند گذراند و عضو این انجمن نیز خواهند شد تا بتوانند کارهای خود را به جامعه خبرنگاری دیجیتال نشان دهند. شرکت کنندگان در فرصت خبرنگاری ام. جی. بر هم در سه جلسه آموزشی فرصت یادگیری خواهند داشت. 

این نشست از ۲۳ تا ۲۶ اوت برگزار می‌شود. 

متقاضیان باید به زبان انگلیسی مسلط باشند و بین ۲۶ ژوئن سال ۱۹۹۳ و ۲۵ ژوئن سال ۲۰۰۰ متولد شده باشند.

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت ۲۷ آوریل است.

اطلاعات بیشتر و جزئیات برای نام‌نویسی اینجاست.