فرصت خبرنگاری آتلانتیک «برای تندرستی برابر»

منتشر شده در Feb 24, 2023 در موضوعات تخصصی

خبرنگاران تازه‌کار و آنها که ۵ تا ۱۰ سال سابقه کار حرفه‌ای دارند، از سراسر جهان می‌توانند برای این فرصت اقدام کنند. 

Atlantic Fellows for Health Equity یا «فرصت خبرنگاری برای برابری تندرستی برابر»، برای فرصت خبرنگاری سال ۲۰۲۴ خود متقاضی می‌پذیرد. این فرصت زمینه‌ای را برای پرورش پیشگامانی که مهارت‌، دانش فنی، و روابط لازم را برای فعالیت حرفه‌ای دارند، فراهم می‌آورد. 

از میان متقاضیان، ۱۵ تا ۲۰ تن برای این دوره انتخاب خواهند شد. این دوره به صورت حضوری و آنلاین برگزار می‌شود و بر اساس آموزش گروهی و آموزش از همکاران انجام می‌گیرد. 

این برنامه هزینه‌های لازم برای سفر و شرکت در آن را برای برگزیدگان تأمین خواهد کرد. 

یک وبینار نیز برای آگاهی رسانی پیرامون این دوره در روز ۹ مارس برگزار می‌شود. 

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت ۱۰ آوریل است.