فرصت بنیاد ملی دموکراسی برای اعطای وام بلاعوض به طرح های خبرنگاری برگزیده

منتشر شده در Dec 10, 2018 در تداوم فعالیت رسانه ای

نهادهای رسانه ای مستقل و گروه های فعال مدنی و خبرنگاری می توانند برای این فرصت اقدام کنند. 

National Endowment for Democracy یا بنیاد ملی دموکراسی طرح های خبرنگاری را که در راستای پیشبرد دموکراسی باشند، از سراسر جهان می پذیرد، به ویژه از کشورهایی که دولت ها یا حکومت های مستنبد یا در حال گذار بر آنها حاکم است. 
شرکت کنندگان برگزیده وام بلاعوضی برای ارائه یا اجرای طرحشان دریافت خواهند کرد، و مبلغ وام، به نوع و سطح طرح بستگی دارد. 

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت، ۲۵ مه است. 

اطلاعات بیشتر را اینجا بخوانید.