فراخوان وبینار موسسه پوینتر برای آموزش داستانگویی تصویری

منتشر شده در May 24, 2019 در خبرنگاری چند رسانه ای

موسسه پوینتر این وبینار را برای آموزش شیوه های مناسب و حرفه ای تهیه گزارش های تصویری و تلویزیونی برگزار می کند که موضوعات گوناگونی از جمله موارد فنی و ابعاد گفتگو و نحوه انتخاب موضوع مناسب برای تهیه گزارش را در این راستا پوشش می دهد.

هزینه شرکت در این وبینار سی دلار آمریکاست و مدرس آن لس روز است که بیست و دو سال تهیه کننده و عکاس-خبرنگار شبکه خبری سی بی اس آمریکا بوده است.

ثبت نام تا روز برگزاری وبینار ادامه دارد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.