فراخوان فرصت خبرنگاری سفر و گردشگری

منتشر شده در Feb 8, 2019 در موضوعات تخصصی

World Nomads برای بورسیه ی سفرنگاری خود متقاضی می پذیرد. سه نویسنده برگزیده برنده ی سفری ۱۴ روزه به پرتغال خواهند شد و در ماه اوت به آن کشور سفر خواهند کرد. 

برگزیدگان در یک کارگاه چهار روزه نویسندگی شرکت خواهند کرد و بعد از آن به تنهایی به سفر خواهند رفت و پیرامون سفرشان گزارش خواهند داد. 

علاقمندان از همه جای جهان می توانند برای این فرصت اقدام کنند، اما باید به نوشتن به زبان انگلیسی تسلط کامل داشته باشند.    

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت، ۱۱ مارس است.

برای اطلاعات بیشتر، اینجا کلیک کنید.