فراخوان فرصت خبرنگاری سازمان ملل متحد

منتشر شده در Jan 22, 2019 در موضوعات تخصصی

این فرصت خبرنگاری از سپتامبر تا دسامبر امسال در نیویورک برگزار می شود و به شرکت کنندگان امکان آن را می دهد که از امور و تحولات بین المللی گزارش تهیه کنند، دیدگاه های گسترده و جامع تری در قبال موضوعات جهانی پیدا کنند، و از راهنمایی خبرنگاران باتجربه تر برخوردار شوند.

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت، اول مارس است.