فراخوان فرصتی برای خبرنگارانی که بر خاورمیانه تمرکز دارند

منتشر شده در Nov 29, 2018 در موضوعات تخصصی

خبرنگاران آزاد (مستقل) می توانند برای این فرصت اقدام کنند و اگر انتخاب شوند، از سوی طرحی با همکاری بنیاد یادبود جیمز فولی به آنها مبلغ ده هزار دلار برای طرح خبرنگاری شان تعلق خواهد گرفت.

خبرنگارانی که برای این فرصت در نظر گرفته می شوند، باید به کار روی موضوعات کمتر گزارش شده علاقمند باشند و طرح پیشنهادی خود برای تهیه ی گزارش در خاورمیانه را در مورد یکی از این موضوعات بفرستند: بهداشت، آموزش، فرهنگ، هنر، خوراک، یا مذهب، و مواردی از این قبیل که جوانب و ابعادی از زندگی روزمره و حقیقی مردم را در بردارد.

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت، یازده ژانویه است.

برای اطلاعات بیشتر، اینجا کلیک کنید.