فراخوان شرکت در کنفرانس جهانی خبرنگاری تحقیقی

منتشر شده در Mar 31, 2021 در خبرنگاری تحقیقی

نشست مجازی سردبیران و خبرنگاران تحقیقی Investigative Reporters and Editors (IRE) Conference از ۱۴ تا ۱۸ ژوئن برگزار می شود. 

این نشست به ویژه برای خبرنگاران اقلیت، غیرآمریکایی، محروم، یا آنها که برای نشریات کوچکتر یا کم تیراژتر کار می کنند، فرصت ایجاد می کند. آخرین فرصت اقدام برای این فرصت ۱۹ آوریل است. 

اطلاعات بیشتر را اینجا بخوانید.