فراخوان رقابت خبرنگاری «داستان واقعی»

منتشر شده در Nov 14, 2018 در خبرنگاری تحقیقی

Reportagen Magazine با حمایت Bern Welcome این رقابت خبرنگاری را به نام جایزه ی «داستان واقعی» برگزار می کند. خبرنگاران می توانند مقالات خود را به دوازده زبان از جمله فارسی و انگلیسی برای این رقابت بفرستند. مقالات ارسالی باید بین ۳۰۰۰ و ۱۲۰۰۰ کلمه باشند و بین اول ژانویه و ۳۱ دسامبر ۲۰۱۸ منتشر شده باشند. 

مقالات فرستاده شده برای این رقابت توسط هیاتی ۵۰ نفره بررسی می شوند و ۴۲ مقاله به عنوان کارهای برگزیده، و از میان آنها، سه برنده ی نهایی انتخاب خواهند شد. 

۴۲ برگزیده ی این رقابت برای شرکت در مراسم ویژه ای به برن سوییس سفر خواهند کرد. 

آخرین مهلت اقدام، ۱۰ ژانویه ۲۰۱۹ است. 

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.