فراخوان رقابت جهانی خبرنگاری اهداف توسعه پایدار

منتشر شده در Jan 17, 2019 در موضوعات تخصصی

این رقابت در هفت بخش برگزار می شود و برای ترغیب مشارکت نهادها و خبرنگارانی برگزار می شود که برای پیشبرد اهداف توسعه پایدار می کوشند.

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت سی ام ژانویه است.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.