فراخوان دوره آموزش مستتندسازی

منتشر شده در Nov 5, 2018 در خبرنگاری چند رسانه ای

مستندسازان می توانند برای این فرصت اقدام کنند. 

سه نهاد: One World Media و British Council in Ukraine و Docudays UA نشستی را به نام مستندهای کوتاه جهانی از ۲۶ تا ۲۹ مارس در کیف، در اوکراین، برگزار می کنند.

مدت فیلم های مستندی که به عنوان نمونه کار برای اقدام برای این فرصت فرستاده می شوند، باید تا سی دقیقه باشد. متقاضیان باید به زبان انگلیسی مسلط باشند. 

هزینه اقدام برای این فرصت ۳۳ دلار است و آخرین مهلت اقدام برای آن نیز ۲۳ نوامبر است. 

هزینه اقامت و سفر برگزیدگان، تامین خواهد شد.