فراخوان جهانی ارسال فیلم برای جشنواره مهاجرت

منتشر شده در Nov 5, 2018 در خبرنگاری چند رسانه ای

فیلمسازان از سراسر جهان می توانند در این جشنواره شرکت کنند. این جشنواره از سوی نهادی به نام Slovenian Philanthropy یا نهاد بشردوستانه ی اسلوونی برگزار می شود. این جشنواره در ماه ژوئن در آن کشور برپا خواهد شد. 

این جشنواره فیلم های مستند و داستانی را می پذیرد که با تمرکز بر موضوعاتی ساخته شده که به مهاجرت، آوارگان و پناهندگان، و جذب شدن مهاجران در اجتماعات چند فرهنگی اختصاص دارد. 

فیلم هایی که برای این جشنواره فرستاده می شوند، می توانند به هر زبانی باشند، اما اگر به زبان اسلوونیایی یا انگلیسی نباشد، باید همراه زیرنویس باشد. 

آخرین مهلت ارسال فیلم ها، پانزده ژانویه است.