فراخوان برنامه «دیجیتال شرلاکس» برای خبرنگاران

منتشر شده در Feb 3, 2023 در خبرنگاری تحقیقی

خبرنگاران می‌توانند در شماری از جلسات آموزشی رایگان آنلاین و کارگا‌ه‌های خبرنگاری تحقیقی شرکت کنند. 

Atlantic Council Digital Forensic Research Lab یا DFRLab برای برنامه 360/Digital Sherlocks متقاضی می‌پذیرد. این دوره‌های آموزشی و کارگاه‌ها بر آموزش شیوه‌های خبرنگاری تحقیقی و مکالمات و تعامل و ایجاد ارتباطات غیررسمی برای کاریابی و گسترش حلقه روابط حرفه‌ای تمرکز دارد.

این دوره در بهار امسال بین ماه‌های مارس و می تشکیل می‌شود. این برنامه برای دانشجویان، اساتید و اعضای جامعه مدنی نیز قابل استفاده است.

آخرین مهلت اقدام برای شرکت در این دوره ۱۵ فوریه است.