فراخوان برای شرکت در رقابت خبرنگاری تجارت

منتشر شده در Sep 25, 2023 در خبرنگاری چند رسانه ای

خبرنگاران مطبوعاتی، رادیو-‌ تلویزیونی و دیجیتال می‌توانند در این رقابت شرکت کنند. جایزه برنده نهایی این رقابت نقدی و به مبلغ ده هزار دلار آمریکا خواهد بود. 

National Press Foundation یا بنیاد ملی مطبوعات در آمریکا تقاضای شرکت خبرنگاران را در رقابت خبرنگاری تجارت می پذیرد. این رقابت برای دریافت جایزه Hinrich Foundation برگزار می شود و خبرنگارانی امکان برنده شدن در این رقابت را دارند که موفق شده باشند درک عامه را از تجارت و بازرگانی بین المللی افزایش و بهبود دهند. 

خبرنگارانی که کارشان طبق معیارهای خبرنگاری در سطح بالایی قرار داشته باشد و توسط یک نشریه یا نهاد خبری معتبر منتشر شده باشد، می‌توانند گزارش‌های خود را برای شرکت در این رقابت بفرستند. 

گزارش‌هایی که برای شرکت در این رقابت در نظر گرفته می‌شوند، باید بین ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲ و ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۳ منتشر شده باشند. 

آخرین مهلت ارسال گزارش برای شرکت در این رقابت دوم اکتبر است.