فراخوان اقدام برای فرصت خبرنگاری نایت

منتشر شده در Nov 2, 2022 در نوآوری رسانه ای

خبرنگاران علاقمند می توانند برای دریافت یک فرصت مطالعاتی ده ماهه در دانشگاه استنفورد آمریکا برای این فرصت اقدام کنند. این فرصت مطالعاتی با تمرکز بر ضروری‌ترین مشکلاتی برگزار می شود که رویاروی خبرنگاران قرار دارد. 

فرصت John S. Knight Journalism Fellowships تا بیست خبرنگار را برای گذراندن یک سال تحصیلی در دانشگاه استنفورد انتخاب می کند. مبلغی به عنوان هزینه زندگی و اسکان به برگزیدگانی که در این فرصت شرکت کنند،  پرداخت خواهد شد. 

طی این دوره، خبرنگاران برگزیده با نوآورترین و مبتکرترین اندیشمندان و اندیشکده ها در ارتباط خواهند بود که شرکت‌های پیشرو فن آوری نیز در میان آنها خواهند بود. 

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت برای خبرنگارانی که از خارج از آمریکا اقدام می کنند اول دسامبر امسال (۲۰۲۲)، و برای آنها که از داخل آمریکا اقدام می کنند، ۲۵ ژانویه ۲۰۲۳ است.