فراخوان اعطای کمک مالی به خبرنگاری جنگل زدایی

منتشر شده در Nov 5, 2018 در موضوعات تخصصی

The Pulitzer Center on Crisis Reportingیا مرکز پولیتزر در خبرنگاری بحران به تعدادی خبرنگار که به موضوعات محیط زیست و جنگل های استوایی علاقمندند و در این خصوص سابقه فعالیت دارند، و به زبان انگلیسی هم مسلطند، وام بلاعوض می دهد.

گزارش های پیشنهادی باید طرح هایی در خصوص یکی از این فعالیتها باشند: تعادل کلی آب و هوای جو زمین در سطح منطقه ای و جهانی، عواقب تغییرات اقلیمی و جنگل زدایی بر زندگی انسان ها و شرایط زندگی کره زمین به طور کلی، و ارائه راه حل هایی برای توقف فرایند جنگل زدایی.

برگزیدگان، بین پنج هزار و پانزده هزار دلار برای اجرای طرحشان دریافت خواهند کرد.