فراخوان ارائه پیشنهاد برای طرح‌های مستند

منتشر شده در Nov 7, 2022 در خبرنگاری چند رسانه ای

مستندسازان، کارگردانان، تهیه کنندگان دیجیتال می توانند طرح‌های خود را برای پروژه‌های مستند برای Global Pitch بفرستند. 

Global Pitch یک فراخوان آنلاین است که از سوی Sunny Side of the Doc تدارک دیده شده و برای دریافت طرح های مستند فراخوان داده است. برگزیدگان در روزهای ۷ و ۸ فوریه ۲۰۲۳ معرفی می شوند و طرح هایی در این راستا انتخاب می شود که به تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن بر جوامع ما بپردازد. 

طرح های ارائه شده باید همراه دست کم یک پشتیبان مالی معرفی شوند. 

طرح ها باید به زبان انگلیسی فرستاده شوند. هزینه ارسال طرح های پیشنهادی ۸۹ دلار آمریکاست. 

دوازده طرح برگزیده خواهند شد و به برندگان جوایز نقدی تعلق خواهد گرفت.

آخرین مهلت ارسال طرح ها ۱۲ دسامبر است.