طرح تازه شبکه خبرنگاری راه حل برای کارآفرینی رسانه ای

منتشر شده در Sep 18, 2020 در موضوعات تخصصی

Solutions Journalism Network یا شبکه خبرنگاری راه حل با پشتیبانی Porticus این طرح را راه اندازی کرده تا پوشش خبری نقش کسب و کارها را در فضاهای رسانه ای میسر سازد. 

این طرح تا سقف پنج هزار دلار به سرمایه گذاری، آموزش، و راهنمایی برای توسعه یادگیری شیوه های بهینه خبرنگاری به نهادهای خبری برگزیده ای که در این فرصت پذیرفته شوند، اختصاص می دهد. 

آموزش توسط اعضای شبکه خبرنگاری راه حل و شبکه ای از نهادهای متعهد به خبرنگاری راه حل انجام می گیرد. 

برای آن که برای شرکت در این طرح در نظرگرفته شوید، حداکثر تا سی ام سپتامبر می توانید اقدام کنید.

طرح های خبرنگاری پیشنهادی می تواند بر موضوعات زیست محیطی مثل تغییرات اقلیمی، آب پاک، انرژی قابل بازیافت، و چالش های اجتماعی ناشی از کووید-۱۹ تمرکز یابد. 

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.