رقابت عکاسی زندگی مسالمت آمیز

منتشر شده در May 16, 2019 در خبرنگاری چند رسانه ای

رقابت عکاسی آلفرد فراید در پی تصاویری است که تلاش های انسانی را در راستای رسیدن به زندگی صلح آمیز انعکاس می دهد و از سوی این نهادها برگزار می شود:

یونسکو، Edition Lammerhuber و  Austrian Parliament و Photographische Gesellschaft یا پارلمان اتریش، که با همکاری موسسه بین المللی مطبوعات این رقابت را برگزار می کنند.

شرکت کنندگان باید بیش از پنج عکس بفرستند که عنوان، مبحث، یا موضوع مشترکی را عنوان کنند.

آخرین مهلت ارسال عکس دوم ژوئن است.

اطلاعات بیشتر را اینجا بخوانید.