رقابت عکاسی برای عکاس خبرنگاران حرفه ای و تازه کار

منتشر شده در Nov 6, 2019 در خبرنگاری چند رسانه ای

Transparency and Accountability Initiative یا طرح شفافیت و پاسخگو قرار دادن دولت ها یک رقابت عکاسی را در این زمینه برگزار می کند. این رقابت با هدف تعمیم و پیشبرد گفت و گو در خصوص شفافیت عملکرد دولت ها و تلاش خبرنگاران برای پاسخگویی سیاستگران و سخنگویان دولت ها برگزار خواهد شد.

عکس هایی که برای این مسابقه فرستاده می شوند باید بر این موضوعات و شیوه های تعامل شهروندان با دولت، دولتمردان، و ساختارهای دولتی تمرکز داشته باشند.

دست کم پنج عکس باید برای این رقابت فرستاده شود و همراه عکس ها هم باید طرحی از موضوع کلی عکس ها یا هدف گزارش ضمیمه و ارائه شود.

برنده این رقابت هشت هزار دلار آمریکا را به عنوان وام بلاعوض دریافت خواهد کرد تا دست کم سی عکس پیرامون دولت، شفافیت، و پاسخگویی دولت ها به مردم، خبرنگاران و رسانه ها تهیه کند.

آخرین فرصت برای اقدام برای این رقابت عکاسی، سیزده ژانویه دوهزار و بیست است.

برای اطلاعات بیشتر، اینجا کلیک کنید.