رقابت رسانه ای «یک جهان» با تمرکز بر موضوعات کمتر گزارش شده

منتشر شده در Jan 10, 2019 در گوناگون

 One World Media Awards یا رقابت رسانه ای "یک جهان" رقابتی برای توجه به گزارش هایی است که پیرامون موضوعاتی در سراسر جهان تهیه شده اند که تمرکز چندانی بر آنها نشده است.

این رقابت پانزده بخش دارد و جایزه ای را هم به یک رسانه ی مستقل برگزیده در یک کشور در حال توسعه اهدا خواهد کرد.

گزارش هایی که بین چهارده فوریه دوهزار و هجده و سیزده فوریه امسال منتشر شده باشند، می توانند برای شرکت دراین رقابت فرستاده شوند. اگر گزارش به زبانی غیر از انگلیسی است، باید با ترجمه یا زیرنویس ارسال شود.

آخرین مهلت اقدام برای این رقابت، سیزدهم فوریه است. آثار ارسالی باید بین ۱۵ فوریه ۲۰۱۹ و ۱۳ فوریه ۲۰۲۰ منتشر شده باشند.

برای اطلاعات بیشتر، اینجا کلیک کنید.