رقابت خبرنگاری دانشگاه نیویورک

منتشر شده در Jan 3, 2019 در موضوعات تخصصی

 

Arthur L. Carter Journalism Institute

یا انستیتو خبرنگاری آرتور کارتر در دانشگاه نیویورک رقابتی را برای تامین کمک هزینه برای طرح های خبرنگاری برگزار می کند.

برگزیدگان جایزه ی نقدی دریافت خواهند کرد و به کتابخانه ی دانشگاه دسترسی خواهند داشت.

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت نوزده فوریه است.

 

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.