رقابت خبرنگاری تحقیقی با موضوع مبارزه با ارتشاء

منتشر شده در Oct 31, 2023 در خبرنگاری تحقیقی

TRACE International که یک نهاد غیرانتفاعی مبارزه با ارتشاء است، جایزه ای برای خبرنگاری تحقیقی با تمرکز بر مبارزه با ارتشاء در نظر گرفته که با هدف ترغیب شفافیت بیشتر در جوامع تجاری اهدا خواهد شد.  

گزارش‌هایی که برای این رقابت فرستاده می‌شوند، باید طی سال ۲۰۲۳ در مطبوعات یا اینترنت منتشر شده باشند و اگر به انگلیسی تهیه نشده‌اند، باید همراه ترجمه انگلیسی باشند. موضوع گزارش‌ها باید ارتشاء و موارد نقض قانون باشد.  

یک یا دو برنده این رقابت هر کدام جایزه‌ای نقدی به مبلغ ده هزار دلار دریافت خواهند کرد. دو خبرنگار منتخب هم هر یک هزار دلار جایزه خواهند گرفت.

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت ۳۱ ژانویه ۲۰۲۴ است.