رقابت خبرنگاری با تلفن همراه

منتشر شده در Nov 5, 2018 در خبرنگاری چند رسانه ای

Mobile Photography Awards رقابتی است که برای شرکت در آن عکاسان باتجربه باید عکس های اثرگذار خود را برای رقابت بفرستند که با تلفن همراه یا وسایلی مشابهی مثل تبلت و آی پد گرفته اند. 

به برندگان جوایز نقدی داده خواهد شد.

برای شرکت در این رقابت، عکاسان باید برای هر شرکت داده شدن یک عکسشان پانزده دلار، سه عکس سی دلار، شش عکس پنجاه دلار، و پانزده عکس صددلار بفرستند. 

آخرین مهلت ارسال عکس برای شرکت در این رقابت ۱۱ دسامبر است. 

اطلاعات بیشتر را اینجا بیابید.