رقابت خبرنگاران نوجوان با موضوع مدارا

منتشر شده در Nov 25, 2020 در خبرنگاری اولیه

دعوت از خبرنگاران نوجوان برای تهیه گزارش از دوستان و همسن و سالان خود یا بزرگسالان شایسته و واجد شرایطی که «قهرمان مدارا» هستند:

طرح جهانی خبرنگاری نوجوانان که از سوی رسانه جهانی جوانان یا the Global Youth & News Media برگزار می شود، چالشی را برگزار می کند و برای آن از نوجوانان دعوت می کند که دوستان و هم سن و سالان خود، یا بزرگسالان شایسته ای را که به نظرشان در جهان پیرامونشان تغییری ایجاد کرده اند، در گزارشی که برای این رقابت می فرستند، معرفی کنند. 

گزارشهای برگزیده در مجموعه ای منتشر خواهند شد. گزارش های دیداری که به زبان غیرانگلیسی تهیه شده باشند، باید همراه با زیرنویس انگلیسی به رقابت ارائه شوند.

آخرین مهلت ارسال گزارش برای شرکت در این رقابت، ۱۵ دسامبر است.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.