رقابت جهانی گزارش های دیداری با موضوع ارتشاء و حقوق بشر

منتشر شده در May 10, 2021 در خبرنگاری چند رسانه ای

این رقابت ویژه خبرنگاران دیداری و مستندسازانی است که با محور حقوق بشر یا ارتشاء فعالیت می کنند. 

Allard Prize for International Integrity یا جایزه جهانی آلارد برای راستی انسانی، رقابتی ویژه فیملسازان و داستانگویانی برگزار می کند که به موضوعات ارتشاء و حقوق بشر پرداخته اند. ویدیوهایی که تهیه می شود و برای این رقابت فرستاده می شود، باید اصیل، منتشر نشده، و کمتر از ۷ دقیقه باشد. 

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت ۳۰ ژوئن ۲۰۲۱ است. 

اطلاعات بیشتر اینجاست.