رقابت جهانی مستندسازی سازمان ملل متحد برای فیلمسازان جوان

منتشر شده در Mar 25, 2019 در خبرنگاری چند رسانه ای

مرکز ائتلاف تمدن های سازمان ملل متحد و سازمان بین المللی مهاجرت رقابتی را برگزار می کنند که مستندسازان جوان برای شرکت در آن دعوت می شوند.

فیلمسازانی که بیست و پنج سال یا کمتر دارند، می توانند فیلم هایی را که با موضوعات مهاجرت، تنوع، و مشارکت اجتماعی ساخته اند، برای این رقابت بفرستند.

ویدیوهایی که برای این رقابت فرستاده می شوند، باید کمتر از پنج دقیقه باشند، زیرنویس انگلیسی داشته باشند، و بعد از دسامبر دوهزار و هفده تهیه شده باشند.

این رقابت در سه بخش سنی و یک بخش رقابت برای دریافت جایزه پیش گیری از نژادپرستی برگزار می شود. هزینه سفر برندگان این رقابت به نیویورک برای شرکت در مراسم اعلام برندگان و اعطای جوایز تامین خواهد شد.

آخرین مهلت ارسال فیلم برای این رقابت، شانزدهم ژوئن است.

برای اطلاعات بیشتر، اینجا کلیک کنید.