رقابت جهانی عکاسی حقوق بشر

منتشر شده در Nov 4, 2018 در خبرنگاری چند رسانه ای

رقابت عکاسی جایزه آلارد تا اول می عکس های خبری علاقمندان را می پذیرد.

این عکس ها باید با تمرکز بر موضوعاتی چون شهامت، رهبری در مبارزه با ارتشاء و به پاسخگویی واداشتن مقام های دولتی و تلاش برای گسترش حقوق بشر گرفته و منتشر شده باشند.

هر شرکت کننده می تواند تا سقف چهار عکس برای این رقابت بفرستد. 

این رقابت حداکثر شش برنده خواهد داشت. هر برنده حدود هفتصد و پنجاه دلار جایزه نقدی دریافت خواهد کرد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت اول ماه مه است.