رقابت جهانی خبرنگاری ویژه خبرنگاران نوجوان

منتشر شده در Jan 17, 2019 در خبرنگاری اولیه

گزارش هایی که برای شرکت دادن در این رقابت فرستاده می شوند، باید طی سال دوهزار و هجده منتشر شده باشند. این رقابت در بخش های گوناگونی از جمله گزارش های چند رسانه ای، کارتون (کاریکاتور)، مقاله، نقد، و عکس برگزار می شود. برای شرکت دراین رقابت، بسته به گزارشی که فرستاده می شود، باید بین پنج و بیست و پنج دلار هزینه شرکت در رقابت را بپردازید.

آخرین مهلت فرستادن کار برای شرکت در این رقابت، نهم فوریه است.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.