رقابت جهانی با موضوع خبررسانی پیرامون کرونا برای خبرنگاران و معلمان

منتشر شده در Feb 26, 2021 در خبرنگاری از کووید-۱۹

خبرنگاران و تهیه کنندگان خبری که به توضیح و تصریح موضوعات مربوط به همه گیری کرونا برای کودکان می پردازند و معلمانی که به توضیح موضوع آزادی رسانه ها می پردازند، می توانند در این رقابت شرکت کنند. 

Global Youth & News Media 

که یک نهاد غیرانتفاعی فرانسوی است، برای رقابت خبرنگاری امسال خود شرکت کنندگانی را در این دو. بخش می پذیرد.

جایزه خبرنگاری به خبرنگارانی داده می شود که تلاش کرده باشند موضوع همه گیری را برای کودکانی که کمتر از ۱۲ سال دارند، تشریح کنند. جایزه آگاهی رسانه ای نیز به معلم برگزیده ای که به تدریس آزادی مطبوعات بپردازد، داده خواهد شد. 

خبرنگاران می توانند همکاران خبرنگار خود را نیز به عنوان نامزد این رقابت معرفی کنند. 

آنچه برای رقابت فرستاده می شود، می تواند به هر زبانی باشد اما اگر به زبانی غیر از انگلیسی است، باید همراه ترجمه یا خلاصه ای به زبان انگلیسی ارائه شود. 

آخرین مهلت اقدام برای شرکت در این رقابت ۱۵‌آوریل است. 

اطلاعات بیشتر اینجاست.