رقابت برای دانشجویان خبرنگاری

منتشر شده در Dec 14, 2022 در خبرنگاری اولیه

انجمن خبرنگاران حرفه ای Society of Professional Journalists این رقابت را با هدف انتخاب بهترین های خبرنگاری برگزار می کند.

این رقابت در بخش های خبر، تلویزیون، مطبوعات، و رادیو برگزار می شود و شامل پادکست، مجله، هنرو گرافیک نیز می شود. 

هزینه شرکت برای اعضای اس پی جی ۲۵ دلار بابت هر گزارش است و برای غیراعضا، ۳۵ دلار است. 

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت ۲۳ ژانویه است.