دوره رایگان آنلاین برای آموزش شیوه های غلبه بر اثرات فشار روانی

منتشر شده در Aug 3, 2020 در امنیت خبرنگاران

نهاد خبرنگاری پوینتر Poynter این دوره را که خبرنگاری و فشار روانی نام دارد در همکاری با مرکز خبرنگاری و ترامای دارت Dart Center for Journalism and Trauma برگزار می کند. 

هر علاقمندی از هرکجای جهان می تواند در این دوره که به زبان انگلیسی برگزار می شود، شرکت کند. این دوره آموزشی رایگان آنلاین برای یافتن راه های غلبه خبرنگاران بر فشار روانی  برگزار می شود. 

این دوره بر آثار تنش و فشار روانی بر قربانیان آن تمرکز دارد و به شیوه های مصاحبه با قربانیان تراما می پردازد. این دوره به اصول و راه های احترام گذاشتن و به خرج دادن ظرافت هنگام مصاحبه با قربانیان تراما و تنش روانی نیز می پردازد. 

شرکت کنندگان در این دوره خواهند آموخت که چگونه در پی فشار روانی یا پیش آمدن مشکل یا چالشی تنش زا می توانند سلامت روانی خود را حفظ کنند. 

هر زمانی که شرکت کنندگان بخواهند، می توانند این دوره را بگذرانند. 

نام نویسی تا زمان برگزاری این دوره ادامه خواهد داشت.