حمایت مالی از خبرنگاران و رسانه های داخل افغانستان

منتشر شده در Oct 19, 2021 در خبرنگاری اولیه

بلستینگ نيوز یک نهاد رسانه ای است که با همکاری انجمن جهانی ناشران خبر، برنامه ای را ویژه خبرنگاران و نهادهای رسانه ای داخل افغانستان تدارک داده که از برنامه های رسانه ای و فعالیت های خبری و فرهنگی خبرنگاران افغان را در داخل کشورشان حمایت می کند و تا سقف ۱۸ هزار دلار برای یک سال فعالیت آنها در نظر می گیرد. 

این حمایت با تعهد به صندوق پشتیبانی از رسانه های افغان انجام می شود تا به نیازهای فوری خبرنگاران افغان پاسخ داده شود. 

برای جزئیات بیشتر و فرستادن تقاضا اینجا کلیک کنید.