جشنواره جهانی فیلم با موضوع زندگی با معلولیت 

منتشر شده در Jan 30, 2019 در موضوعات تخصصی

جشنواره جهانی فیلم بلگرد یا بوسیفست ۲۰۲۱ از ۱۸ تا ۲۰ اکتبر امسال در بلگراد در صربستان برگزار خواهد شد. 

فیلمسازان از سراسر جهان می توانند مستندهای خود را برای جشنواره بین المللی فیلم بلگراد به نام BOSIFEST 2021 بفرستند. این فیلم ها توسط افراد دارای معلولیت و برای آنها ساخته می شود. مستندهای ارائه شده باید به زبان انگلیسی یا همراه زیرنویس انگلیسی باشند. این جشنواره در ماه اکتبر برگزار خواهد شد. آخرین مهلت اقدام برای این فرصت،۲۰ آوریل ۲۰۲۱ است.

اطلاعات بیشتر را اینجا بخوانید.