جذب شماری نویسنده برای خبرنگاری آزاد در نشریه «اتلانتا بلک استار»

منتشر شده در Jan 3, 2024 در خبرنگاری آزاد

خبرنگاران رسانه‌ها و خبرنگاران آزاد با دست‌کم پنج سال تجربه حرفه‌ای پس از تحصیل می‌توانند برای این فرصت اقدام کنند.

Atlanta Black Star در جستجوی شماری نویسنده آزاد است که اخبار فوری، خبرهای سیاسی، آموزشی، بهداشتی و امثال آن را پوشش دهند؛ اخبار و مطالبی که بر جهان اثرگذار و آگاهی بخش باشد.

متقاضیان باید ۷ تا ۱۰ نمونه کارشان را که طی ۱۲ ماه اخیر منتشر شده، برای در نظر گرفته شدن برای این فرصت بفرستند. تقاضاها باید برای سردبیر این نشریه Nyamekye Daniel و به نشانی او فرستاده شود. 

تقاضای خبرنگاران به نوبه دریافت، مورد بررسی قرار می‌گیرد.