برگزاری کارگاه‌های مقاومت و غلبه بر فشار روانی برای خبرنگاران

منتشر شده در Mar 23, 2022 در خبرنگاری آزاد

Rory Peck Trust یا RPT (مرکز روری پک) در همکاری با Meta (فیس‌بوک) کارگاه‌هایی را با موضوع مقاومت و غلبه بر فشار روحی برگزار می‌کند. این کارگاه‌ها از سوی مرکز دارت در اروپا برگزار خواهند شد.  

این کارگاه‌ها برای آموزش نحوه پوشش خبری رویدادهای تنش‌آلود و تدارک خبرنگاران برای تهیه گزارش به شیوه ای که به خود آنها فشار روانی منتقل نکند، برپا می شوند. 

هر کارگاه دو وبینار دوساعته خواهد داشت که متخصصان این عرصه به زبانهای انگلیسی، عربی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی آنها را تدریس می‌کنند. 

خبرنگارانی که به یکی از این زبانها تسلط دارند، می‌توانند برای شرکت در این دوره تقاضا دهند. 

شرکت کنندگان برای ثبت نام باید ۱۰ دلار به حساب این مرکز بریزند. پس از تکمیل دوره، این مبلغ به آنها پس داده خواهد شد. 

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت ۴ آوریل است و إطلاعات بیشتر درباره آن اینجاست. 

The application deadline is April 4.