برگزاری وبینار پیرامون فعالیت رسانه‌‌های اوکراینی هنگام جنگ

منتشر شده در Oct 13, 2022 در خبرنگاری بحران

خبرنگارانی که به زبان انگلیسی مسلط هستند، می توانند از سراسر جهان در این وبینار رایگان شرکت کنند.

Reuters Institute for the Study of Journalism انستیتو مطالعات خبرنگاری رویترز در دانشگاه آکسفورد وبیناری رایگان را با موضوع پوشش خبری جنگ اوکراین توسط اتاق‌های خبر آن کشور برگزار می کند. این وبینار روی زوم در روز ۲۳ نوامبر برگزار می شود.  

Sevgil Musaieva  سخنران این وبینار است که خبرنگاری اوکراینی مقیم کریمه و سردبیر روزنامه اوکراینی Ukrayinska Pravda است. 

ثبت نام تا روز برگزاری وبینار ادامه دارد.