برگزاری وبینار پوشش خبری گرمایش شدید جو زمین

منتشر شده در Oct 27, 2021 در موضوعات تخصصی

خبرنگاران از سراسر جهان می توانند در این وبینار شرکت کنند. 

مرکز خبرنگاری بهداشت و تندرستی در دانشگاه آننبرگ در جنوب کالیفرنیا Center for Health Journalism at the University of Southern California Annenberg وبیناری را پیرامون شیوه تهیه گزارش از تهدید مرگبار گرمایش شدید ناشی ازتغییرات اقلیمی برگزار می کند که نتیجه بخشی از تحقیقات گسترده روزنامه لس انجلس تایمز در مورد این موضوع طی سال اخیر است. 

این وبینار که روز سوم نوامبر برگزار می شود، به خبرنگاران خواهد آموخت که چگونه در مورد کوشش های ایالات و دولت فدرال آمریکا برای تامین نیازهای اقلیمی ایالت های گوناگون و ضرورت تغییر سیاست ها گزارش تهیه کنند. 

خبرنگاران طی این وبینار با راه ها و راهبردهای تهیه گزارش و یافتن ایده های تازه برای پوشش خبری یکی از مرگبارترین اثرات تغییرات اقلیمی آشنا خواهند شد. 

ثبت نام تا روز برگزاری وبینار ادامه دارد. 

اطلاعات بیشتر را اینجا بخوانید.