برگزاری وبینار ویژه خبرنگاران خاورمیانه ای

منتشر شده در Nov 9, 2021 در خبرنگاری اولیه

نهاد خبرنگاران راستی آزمای عرب با همکاری طرح خبرنگاری فیس بوک دومین وبینار ویرایش و راستی آزمایی خود را برگزار می کند. 

خبرنگاران و راستی آزمایانی که به زبان عربی مسلطند و در خاورمیانه کار و زندگی می کنند می توانند برای شرکت در این وبینار اقدام کنند. 

هدف از برگزاری این وبینار تقویت مهارت ها و توانایی های راستی آزمایان و خبرنگاران برای کار روی محتوای گوناگون آنلاین با موضوعات مختلف است. این وبینار که دومین از سلسله وبینارهای این دست است، روز ۱۳ دسامبر برگزار خواهد شد و ثبت نام برای شرکت در آن تا روز برگزاری وبینار ادامه خواهد یافت. 

اطلاعات بیشتر اینجاست.