برگزاری وبینار رایگان دادگستری کیفری به زبان انگلیسی

منتشر شده در Apr 6, 2021 در موضوعات تخصصی

Poynter این وبینار یک ساعته رایگان را به زبان انگلیسی برگزار می کند و شرکت در آن برای همه علاقمندان آزاد است. 

این وبینار روز ۲۱ آوریل، ساعت دوازده ظهر به وقت شرق آمریکا برگزار می شود.  

شرکت کنندگان در وبینار صحبت های کارشناسان The Marshall Project  را خواهند شنید و نکاتی را پیرامون خبرنگاری پیرامون عدالت اجتماعی فرا خواهند گرفت. 

ثبت نام تا روز برگزاری وبینار ادامه خواهد یافت. 

اطلاعات بیشتر اینجاست.